BAI DAU XE SAN BAY Vaclava Havla Praha Ruzyne

ANH CO THE DAU XE
TRONG NGHI PHEP
THOI GIAN DI CONG TAC CHUNG TOI
BAO DAM GAI RE AN TOAN XE DUA DON CO MAY LANH.

TIEN DAU XE

Unbeatable rates parking near Prague Ruzyne Airport

TIEN DAU XE

DAT CHO TRUOC

Easy booking with instant confirmation

DAT CHO TRUOC

TRANSPORT

Transportation from the parking lot to the airport hall and back in a few minutes FREE

info
Vozidlo pro transport z parkoviště na letiště a zpět

BAI DAU XE SAN BAY RUZYNĚ

BAI DAU XE SAN BAY Vaclav Havel Praha Ruzyne
▪ DANG CHO NGUOI DI NGHI PHEP DI LAM VIEC DUOC THUAN TIEN
▪ DAU XE O CHO CHUNG TOI GIAN SU PHIEU TAO CHAC CHAN KHI DI GHI PHEP
▪ GIA RE BAO DAM DO LA PHUONG TRAM CUA CHUNG TOI
▪ AN TOAN NHAT CHO XE CUA KHACH HANG
▪ NONSTOP DUA POND CÓ MAY LANH DEN SAN BAY SAU 10 PHUT.
▪ GIAO TIEP THUAN LOI VOI VAN PHONG CHUNG TOI
▪ DAU XE O SAN BAY VACLAV HAVEL PRAHA DO SA SY LUA CHON DUNG DAN CAC ANH HAY SU DUNG DICH NU NAY
* The parking is only for car and small vans

Naši Partneři ▪ BAI DAU XE SAN BAY Google+ ▪ BAI DAU XE SAN BAY facebook